Danh mục sản phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Phương
Hotline - 0985 988 025

Sản phẩm chính

Băng keo chữ
Băng keo chữ
Băng keo chữ
Băng keo chữ
Băng keo kỹ thuật
Băng keo kỹ thuật
Dây đai
Dây đai
Dây đai
Dây đai
Màng PE Foam
Màng PE Foam
Màng PE Foam
Màng PE Foam
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Thùng Carton 3 Lớp
Thùng Carton 3 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 7 Lớp
Thùng Carton 7 Lớp
Jumbo băng keo
Jumbo băng keo
Jumbo băng keo
Jumbo băng keo
Túi PE
Túi PE
TÚI PE
TÚI PE
TÚI PE
TÚI PE
Băng keo kỹ thuật
Băng keo kỹ thuật
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo đục
Băng keo đục